Wpływ zawartości gazów na właściwości złączy blach ze stopu tytanu grade 12 spawanych metodą TIG

Łukasz Mazur, Aleksander Warsz

Abstrakt


W artykule przedstawiono właściwości mechaniczne, fizyczne i plastyczne oraz przykłady zastosowań wybranych gatunków tytanu i stopów tytanu. Zbadano zawartości azotu, tlenu i wodoru w złączach spawanych i materiale podstawowym ze stopu tytanu Ti0,7Ni0,3Mo (grade 12). Przedstawiono główne źródła zanieczyszczeń jeziorka metalu przez azot, tlen i wodór oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne złącza. Omówiono sposoby zapobiegania przed dostępem azotu, wodoru i tlenu do jeziorka spawalniczego. 

The influence of content of gases on properties of titanium grade 12 TIG welded joints  

Abstract

The mechanical, physical and plastic properties as well as application examples of selected titanium and titanium alloys grades were introduced in this paper. Content of nitrogen, oxygen and hydrogen in weld joint and parent metal of Ti0,7Ni0,3Mo titanium alloy were measured. Main sources of gases like nitrogen, oxygen and hydrogen as contamination of weld pool causing lowering of mechanical properties were discussed. Preventing method against of introducing gases like nitrogen, hydrogen and oxygen into weld pool were discussed. Słowa kluczowe


tytan; spawanie tytanu; TIG; titanium welded joints

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Matthew J. Donachie, Jr.: Titanium. A Technical Guide. ASM International, United States of America, 2000.

C. Leyens, M. Peters: Titanium and Titanium Alloys. Fundamental Applications. Wiley – VCH GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2003.

G. Lutjering, J.C. Williams: Titanium. Springer – Verlag Berlin Heidelberg New York, 2003.

R. Boyer, G. Welsch, E.W. Collings: Materials Properties Handbook: Titanium Alloys, ASM International, USA, 2007.

L.S. Smith, P. Threadgill, M. Gittos: Welding Titanium a Designers and Users Handbook, TWI, United Kingdom, 1999.

K. Tubielewicz, A. Zaborski: Specyfika łączenia (spawania) stopów tytanu, Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 3/2007.

Titanium Alloy Guide – RMI Titanium Company.

ASTM B265-10 Titanium and Titanium Alloy Strip, Sheet,

Plate.

-5 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania

metali – Badanie technologii spawania – Część 5: Spawanie

łukowe tytanu, cyrkonu i ich stopów.

PN-EN 485-2: 2007 Aluminium i stopy aluminium – Blachy,

taśmy, płyty – Część 2: Właściwości mechaniczne.

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję – Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję.

PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozję – Część 2: Warunki techniczne dostawy blach i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia.

A. Agüero, J.M. Albella, M.P. Hierro, J. Phillibert and F.J. Pérez Trujillo: Influence of Beta Stability on Hydrogen Diffusion in Various Beta Titanium Alloys, Defect and Diffusion Forum (Vol. 289-292), 2009., s. 87-94.

I. M. Pohrelyuk, V. M. Fedirko and V. M. Dovhunyk: Influence of nitriding and oxidation on the wear of titanium alloys, Materials Science, Vol. 36, Nr 3/2000, 466-471.

M. B. Ivanov, S. S. Manokhin, Y. R. Kolobov, D. A. Nechayenko: Phase Composition and Microstructure of Ti-6Al-4V Alloy a Hydrogen-Plastic Working, Materials Physics and Mechanics Nr 10/2010, 62-71.

P. Perez: Influence of nitriding on the oxidation behaviour of titanium aloys AT 700oC, Surface and Coatings Technology, Vol. 191, Nr 2-3/2005, s. 293-302.

A. M. Chaze, C. Coddet: Influence of alloying elements on the dissolution of oxygen in the metallic phase during the oxidation of titanium alloys, Journal of Materials Science, Vol. 22, Nr 4, s. 1206-1214.

N.E. Paton, J.C. Williams: Effect of hydrogen on titanium and its alloys, Hydrogen in metals; Proceedings of the International Conference on the Effects of Hydrogen on Materials Properties and Selection and Structural Design, Champion, United States; 1973. s. 409-431.

F.H. Froes, O.N. Senkov, J.I. Qazi: Hydrogen as a temporary alloying element in titanium alloys: thermohydrogen processing, International Materials Reviews, Vol. 49, Nr 3-4, June 2004, s. 227-245.

PN-EN ISO 24034 Materiały dodatkowe do spawania – Druty i pręty lite do spawania tytanu i stopów tytanu – Klasyfikacja.

PN-EN ISO 6847:2005 Materiały dodatkowe do spawania – Wykonanie stopiwa do analizy składu chemicznego.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i4.380

Refbacks

  • There are currently no refbacks.