Charakterystyka bimetali cyrkon-stal zgrzewanych wybuchowo przy różnych parametrach procesu

Mariusz Prażmowski, Henryk Paul

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki prób związanych z doborem optymalnych parametrów procesu zgrzewania wybuchowego próbnych płyt z cyrkonu Zr 700 z dwoma gatunkami stali: SA-516 Gr. 70 i 10CrMo9-10. Badania prowadzono dla złączy w stanie wyjściowym, tj. bezpośrednio po zgrzewaniu wybuchowym. Poddano analizie zmiany strukturalne łączonych blach, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki granicy połączenia. Wykonano badania właściwości mechanicznych otrzymanych platerów, tj. próbę ścinania, odrywania oraz zginania bocznego. Systematyczne pomiary rozkładu mikrotwardości pozwoliły na analizę zjawiska umocnienia materiału w wyniku procesu zgrzewania wybuchowego, zarówno w strefie bezpośrednio przy granicy połączenia, jak również w całym przekroju plateru. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na ocenę wpływu parametrów procesu zgrzewania wybuchowego na jakość uzyskanego połączenia, tj. jego charakterystykę oraz właściwości wytrzymałościowe. Stwierdzono, że optymalne właściwości można uzyskać przy najniższych z zastosowanych parametrów procesu. 

The characteristic of zirconium-steel bimetalics strips fabricated by explosive welding using different process parameters 

The paper presents the results of trials aimed at selecting optimal parameters of the explosion welding process for test zirconium plates with two grades of steel – SA- 516 Gr 70 and 10CrMo9-10. The research was carried out for as-bonded welds, i.e. immediately following explosion welding. Structural changes of the joined sheets underwent analysis, particularly focusing on the characteristic of the bond boundary. Mechanical properties of the clads were tested by shearing, peel test and lateral bending. Systematic measurements of microhardness enabled analysing the strengthening of the material at the bond zone and throughout the whole section of the clad. The analysis make possible the description of the pro- cess parameters influence on the quality of the bond, i.e. its morphology and strength properties. It was concluded that the optimal properties of the clad can be achieved with the lowest values of the process parameters. 
Słowa kluczowe


bimetal; zgrzewanie wybuchowe; cyrkon-stal; explosive welding

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Walczak W.: Zgrzewanie wybuchowe metali i jego zastosowanie, Warszawa 1989, WNT.

Dyja H., Maranda A., Trębiński R.: Technologie wybuchowe w inżynierii materiałowej, Częstochowa 2001, Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej.

Tubielewicz K., Błaszczuk W., Melechow R.: Technologiczne właściwości cyrkonu, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2001.

Prażmowski M., Paul H., Bański R.: Wpływ wybranych parametrów zgrzewania wybuchowego na właściwości oraz strukturę bimetalu cyrkon – stal węglowa. Rudy i metale nieżelazne, R. 56/2011 s. 697-703.

Paul H., Faryna M., Prażmowski M., Bański R.: Changes in the bonding zone of explosively welded sheets, Archives of Metalurgy and Materials, Vol. 56, 2011, s. 443-474.

Paul H., Miszczyk M., Prażmowski M., Szulc Z.: Analiza zmian w warstwie połączenia płyt Al/Cu spajanych wybuchowo, Inżynieria Materiałowa 5/2010, s. 1339-1346.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i4.379

Refbacks

  • There are currently no refbacks.