Spawanie laserowe mechanizmu siedzenia samochodowego

Main Article Content

Zbigniew Mirski
Kamila Śpiewak

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań połączeń spawanych elementów regulacji pochylenia oparcia sie- dzenia samochodowego wykonanych z niskowęglowych stali niestopowych o grubości blachy 2÷4,5 mm. Do spawania użyto lasera molekularnego CO2 w osłonie helu. Jakość połączeń spawanych oceniano na podstawie: prób wytrzymałościowych, pomiarów mikrotwardości oraz oceny geometrii złączy przez pomiar szerokości i głębokości wtopienia spoiny w badaniach metalograficznych. Badania wykazały dobrą jakość połączeń spawanych mechanizmu siedzenia samochodowego, co potwierdziło poprawność doboru parametrów technologii spawania laserowego. Laser welding of car seat mechanism AbstractThe results of welding joints the car seat adjustment mechanism elements are given in the paper. The elements are made of low-carbon ordinary steel with thick- ness of sheets from 2 to 4.5 mm. Welding process is carried out with a molecular CO2 laser with helium as a shielding gas. The quality of welding joints are estimated with strength tests, microhardness measurements, width and depth of the welds determined from metallographic studies. The investigation shown good quality of welding joint of elements of car seat mechanism, which confirmed good selection of the parameters of laser-welding. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
Z. Mirski and K. Śpiewak, “Spawanie laserowe mechanizmu siedzenia samochodowego”, WeldTechRev, vol. 84, no. 7, Jul. 2012.
Section
Articles

References

Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo, tom 2 (pod red. J. Pilarczyka), WNT, Warszawa 2005.

Pilarczyk J., Banasik M., Stano S., Dworak J.: Spawanie laserowe z materiałem dodatkowym i mechanicznym śledzeniem złącza, Przegląd Spawalnictwa, 12/2011, s. 9-14.

Mirski Z., Granat K., Stano S.: Możliwości spajania węglików spiekanych ze stalą wiązką lasera, Przegląd Spawalnictwa, 12/2011, s. 15-20.

Śpiewak K.: Opracowanie technologii spawania laserowego mechanizmu siedzenia samochodowego. Dyplomowa praca inżynierska wykonana pod kierunkiem Z. Mirskiego, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.

Materiały firmy Faurecia.

Szymański Z., Hoffman J.: Fizyka spawania laserowego, IPPT
PAN, Warszawa 2004.

Materiały firmy CINETIC.

Materiały firmy CLARA VISION.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>