Ultradźwiękowe badanie wytrzymałości wyrobów betonowych o złożonym kształcie geometrycznym; Ultrasound testing of strength for concrete products with complex geometric shape

Bohdan Stawiski

Abstrakt


Streszczenie

Gdy produkowany wyrób ulega uszkodzeniu lub zniszczeniu podczas użytkowania, to zawsze pojawia się pytanie o wytrzymałość materiału, z którego jest wykonany. w przypadku wyrobów o złożonym kształcie, małej grubości, zbadanie wytrzymałości może być trudne. Przykładem takiego wyrobu jest dachówka zakładkowa formowana z „suchej” zaprawy cementowej metodą prasowania. Do badań wykorzystano ultradźwięki. Zamiast klasycznych głowic walcowych o dużej powierzchni kontaktowej zastosowano głowice punktowe. Badano prędkość fali powierzchniowej w różnych obszarach dachówki, których grubość wynosiła od kilku do 40 mm. wykazano, że miejsca cienkie są dużo słabsze od obszarów grubszych. w najsłabszych, cienkich obszarach wytrzymałość była nawet kilkadziesiąt razy mniejsza niż w obszarach o większej grubości. 

Abstract

When the manufactured product is damaged or destroyed during use, the question about strength of the material from which it was made always appears. For products with complex shape and low thickness, strength testing can be difficult. One example of such product is the interlocking roof tile formed using ‘dry’ cement mortar by the pressing method. Ultrasounds are used for testing. Instead of conventional cylindrical heads with large contact area, spot heads were used. Surface wave velocity was tested in various areas of the roof tile the thickness of which was from several to 40mm. It was proven that thin areas are much weaker than thicker areas. In the weakest thin areas, strength was even several dozen times lower than in areas of higher thickness. Słowa kluczowe


badania ultradźwiękowe; beton; wytrzymałość; Ultrasonic testing; beton; strength

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v86i10.37

Refbacks

  • There are currently no refbacks.