Mikrostruktura i właściwości natryskiwanych naddźwiękowo powłok WC-12Co po obróbce elektroiskrowej

Wojciech Żórawski, Norbert Radek

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badań natryskiwanych naddźwiękowo nanostrukturalnych i konwencjonalnych powłok WC-12Co po obróbce elektroiskrowej (ESD) elektrodą z węglika wolframu. Analiza zmian mikrostruktury i właściwości powłok została przeprowadzona przy użyciu mikroskopu skaningowego Joel JSM-5400. Do określenia zmian rozkładu pierwiastków zastosowano mikrosondę ISIS 300 Oxford Instruments, a zmiany składu fazowego zostały zbadane dyfraktometrem D8 Advance (Bruker). Stwierdzono, że na powierzchniach nałożonych powłok po obróbce ESD została utworzona homogeniczna powłoka z niską zawartością kobaltu o bardzo dobrej przyczepności, a wysoka temperatura procesu spowodowała zmiany fazowe w powłoce. Obydwie natryskiwane powłoki WC-12Co po obróbce elektroiskrowej miały podobną twardość, chropowatość oraz współczynnik tarcia, a powłoka nanostrukturalna WC-12Co wykazała większą odporność na zużycie ścierne. 

Microstructure and properties of supersonically sprayed WC-12Co coatings after electro-spark deposition process 

The paper concerns properties of HVOF sprayed two tungsten carbide coatings after applying electro-spark deposition process (ESD). After finishing microstructure of sprayed coatings were changed by applying tungsten carbide electrode. Analysis of changes in microstructure and properties of the coatings was performed using scanning electron microscope Joel JSM-5400. To determine the changes in the distribution of elements was used microprobe ISIS 300 Oxford Instruments and the changes of phase composition were examined by D8 Advance (Bruker) diffractometer. It was found that on the surfaces of sprayed coatings after ESD process was formed a homogeneous layer with a low content of cobalt and very good adhesion. The high temperature of the process cau- sed changes in phase composition of sprayed coating. Both sprayed WC-12Co coating after ESD process have similar hardness, roughness and coefficient of friction. The nanostructured WC-12Co coating showed higher resistance to abrasive wear. 
Słowa kluczowe


Mikrostruktura; powłoki; natryskiwanie cieplne; thermal spraying

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Niinobe K., Watanabe S., Itakura K., Sakoda n., Tajiri T.: matsue and Kurashiki: Pack boronizing of HVOF-sprayed WC-Co coatings. International Thermal Spray Conference, Osaka 2004, s. 895-897.

Yilbas B.S., Arif A.F.m., Gondal m.A.: HVOF coating and laser treatment: three-point bending tests. Journal of materials Processing Tech. Vol.: 164-165, Complete, may 15, 2005, s. 954-957.

Kim J.H., Baik K.H., Seong B.G., Hwang S.Y.: The influence of post heat-treatment on the wear properties of nano-structured WC-Co coatings. International Thermal Spray Conference, Basel 2005, s. 494-497.

Yuan Jianhui, Zhu Yingchun, Zheng Xuebing, Ruan Qichao, Ji Heng: Improvement in tribological properties of atmospheric plasmasprayed WC–Co coating followed by Cu electrochemical impregnation. Applied Surface Science Vol.: 255, Issue: 18, June 30, 2009, s. 7959-7965.

Mindivan Harun: Wear behavior of plasma and HVOF sprayed WC-12Co+6% ETFE coatings on AA2024-T6 aluminium alloy. Surface & Coatings Technology Vol.: 204, Issue: 12-13, march 15, 2010, s. 1870-1874.

Kim J.H., Baik K.H., Seong B.G., Hwang S.Y.: Effects of post-spraying heat treatment on wear resistance of WC–Co nanocomposite coatings. materials Science and Engineering A 449-451 (2007). s. 876-879.

Ahmed R., Stewart S., Stoica V., Itsukaichi T.: Influence of posttreatment on the tribo-mechanical properties of cermet coatings. International Thermal Spray Conference, Osaka 2004, s. 912 -917.

Żórawski W., Burakowski T.: mikrostruktura nanostrukturalnych powłok węglikowych natryskanych naddźwiękowo. Inżynieria materiałowa 6/2008, s. 608-610.

Liu J., Wang R., Qian Y.: The formation of a single-pulse electrospark deposition spot, Surface & Coatings Technology, 200, 2005, s. 2433-2437.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i9.358

Refbacks

  • There are currently no refbacks.