Zastosowanie natryskiwania cieplnego na przykładzie silnika turbinowego

Stanisław Dudek, Tadeusz Gancarczyk, Paweł Sosnowy

Abstrakt


Przedstawiono informacje dotyczące systemu areologicznego natryskiwania cieplnego, omówiono jego istotę i odmiany, przedstawiono ich modele funkcjonalne i fizyczne. Omówiono różnice między właściwościami systemu elementów i właściwościami sumy elementów systemu areologicznego. Zaproponowano wprowadzenie pojęcia współczynnika synergizmu do oceny jakości systemu i do kwantyfikowania właściwości systemu. Podano kilka przykładów współczynnika synergizmu technologii. 

Thermal spraying use in the example of turbine engine 

Abstract

The principles of areology system of thermal spraying on done, the essence of areological system of thermal spraying was described and the functional and physic models of areological system was presented. The difference between properties of elements system and properties of the sum of system elements was discussed. On propose to introduce the synergism of coefficient to valuation of quality of areological system and to qualification of properties system. On done some examples of synergism of coefficient of technology. Słowa kluczowe


natryskiwanie cieplne; powłoki ochronne; thermal spraying

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i9.351

Refbacks

  • There are currently no refbacks.