Inteligentny system analizy radiogramów do oceny jakości złączy spawanych

Ryszard Sikora, Tomasz Chady, Tomasz Pietrusewicz, Bogdan Piekarczyk

Abstrakt


W pracy przedstawiono koncepcję systemu do inteligentnej oceny jakości połączeń spawanych dokonywanej na podstawie komputerowej analizy radiogramów. Opisano założenia projektu, sprzęt stosowany do jego realizacji oraz oprogramowanie stworzone na potrzeby omawianego zadania. Projekt przewiduje ograniczenie udziału człowieka w podejmowaniu decyzji do niezbędnego minimum. System ma za zadanie automatyzację procesu wydawania opinii i informowania o stanie badanych złączy na podstawie obowiązujących norm. 

Intelligent system for radiogram analysis for welds quality inspection

An intelligent system for radiogram analysis for welds quality inspection is presented in this paper. The conception of this project, hardware used in it and implemented software applications are described. The limitation of human influence in making decision about welds quality is the main aim of this project. The system is able to prepare an opinion about welds quality automatically taking into consideration existing European standards 

 Słowa kluczowe


RT; NDT; analiza obrazu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lewińska-Romicka A.: Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii, WNT, Warszawa 2001.

PN-EN 12062:2000 Badania nieniszczące Badania nieniszczące złączy spawanych. Zasady ogólne dotyczące metali.

PN-EN ISO 5817: 2009 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych.

PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin. Cz. 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii. Poziomy akceptacji.

PN-EN 14784-1:2007 Badania nieniszczące – Radiografia przemysłowa z użyciem pamięciowych luminoforowych płyt obrazowych – Część 1: Klasyfikacja systemów.

Russ J.C.: The Image Processing Handbook, Fourth Editio, CRC Press 2002.

Sikora R., Baniukiewicz P., Chady T., Ruciński W., Świadek K., Caryk M., Łopato P.: Comparison of selected weld defects extraction methods, Review of Quantitative Nondestructive Evaluation, 27/2008, 1034-1041.

PN-EN 462-1 Badania nieniszczące – Jakość obrazu radiogramów – Wskaźniki jakości obrazu (typu pręcikowego). Liczbowe wyznaczanie jakości obrazu.

Sikora R., Chady T., Caryk M., Baniukiewicz P., Łopato P., Napierała L., Pietrusewicz T.: Conception of Industrial System of Automatic Radiograms Analysis, ENDE 2010, P. 84, 13-16.06. 2010, Szczecin.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v83i1.335

Refbacks

  • There are currently no refbacks.