Obliczenia złączy spawanych poddanych obciążeniom statycznym i zmęczeniowym według Eurokodu 3

Bernard Wichtowski

Abstrakt


W części 1-8 Eurokodu 3 (rozdział 4) podano zasady oceny nośności spoin obciążonych statycznie, a w części 1-9 Eurokodu 3 obliczanie spoin narażonych na obciążenia zmęczeniowe. Zasady oceny nośności spoin podane w tych normach różnią się często w przyjętych modelach obliczeniowych i szczegółowych propozycjach dotyczących projektowania węzłów w porównaniu z wymaganiami normy polskiej PN-90/B-03200. Celem artykułu jest wykazanie tych różnic i omówienie merytorycznych podstaw przyjętych modeli obliczenio- wych oceny nośności spoin. 

Calculation of static and fatigue load capacity of welds in eurocode 3 

The method of calculation of static load capacity of weld is presented in the part 1-8 of Eurocode 3 (chapter 4) and the calculation of weld with fatigue load is presented in the part 1-9 of Eurocode 3. The rules of calculation of weld load capacity presented in those codes are shown differences in the calculation models and also in proposals of nodes design in comparison to the polish standard PN-90/B-03200. Differences in codes and the standard are presented in this article. Moreover, the basis of calculation models of weld load capacity are discussed. 
Słowa kluczowe


eurocode 3; złącza spawane; eurokod 3

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Senkara J.: Czy złącze musi być najsłabszym miejscem konstrukcji? Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 5/2003.

PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

Augustyn J.: Połączenia spawane i zgrzewane. Arkady,

Warszawa 1987.

Wichtowski B.: Wytrzymałość zmęczeniowa spawanych złączy doczołowych w stalowych mostach kolejowych. PN PSz nr 527. Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2002.

Wichtowski B.: Korozja złączy spawanych w kominach przemysłowych. Przegląd Spawalnictwa, nr 10/1995.

Hobracher A.: Kierunki rozwoju technik spawalnictwa i łączenia w wykonawstwie wyrobów niezawodnych i ekonomicznych. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 2/2004.

PN-EN 1993-1-8:2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.

PN-EN 1993-1-1:2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

PN-EN 1993-1-3:2006 (U). Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły ogólne – Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.

PN-EN ISO 5817:2009. Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.

Bródka J., Kozłowski A. (red.): Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych, t. 1. PWT, Rzeszów 2009.

Kozłowski A., Ślęczka L., Wierzbicki S.: Projektowanie połączeń spawanych wg PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-8. Inżynieria i Budownictwo, nr 3/2008.

Bródka J., Bronowicz M.: Projektowanie konstrukcji stalowych zgodnie z Eurokodem 3-1-1 wraz z przykładami obliczeń. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2001.

PN-EN 1993-1-9:2007: Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-9: Zmęczenie.

PN-EN 1993-1-10:2007: Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-10: Udarność i ciągliwość międzywarstwowa.

Wichtowski B.: Ocena zmęczenia i doboru stali na konstrukcje stalowych mostów spawanych wg Eurokodu 3. Przegląd Spawalnictwa, nr 12/2009.

Wichtowski B.: Kategoria zmęczeniowa spoin czołowych poprzecznych badanych laboratoryjnie. Inżynieria i Budownictwo, nr 5/2007.

Goss Cz., Kłysz S., Wojnowski W.: Problemy niskocyklowej trwałości zmęczeniowej wybranych stali i połączeń spawanych. WITWL, Warszawa 2004.

Gurney T.R.: Zmęczenie konstrukcji spawanych. WNT, Warszawa 1973.

Kocańda S., Szala J.: Podstawy obliczeń zmęczeniowych. PWN, Warszawa 1997.

Kozłowski A. (red.): Konstrukcje stalowe – Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część pierwsza – Wybrane elementy i połączenia. OWPRz, Rzeszów 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v83i1.334

Refbacks

  • There are currently no refbacks.