Koncepcje sterowania współczesnych systemów spawalniczych

Zbigniew Szerner

Abstrakt


W ramach dyskusji nad stanem i perspektywami rozwoju spawalnictwa, w artykule przedstawiono jeden z istotnych kierunków rozwoju, dotyczący sterowania i mechanizacji bazującej na tradycyjnych metodach spawalniczych. Współczesne tendencje rozwoju mechanizacji przekształcają tę gałąź inżynierii spawalnictwa w nowy twór, który nazwano umownie systemami spawalniczymi. W artykule, w formie omówiono takie koncepcje sterowania systemów spawalniczych, jak: sterowanie synergiczne, systemy obsługi spawarek kompaktowych, koncepcje zupełnej automatyzacji oraz optymalizacji systemu spawalniczego. Pokazano, na przykładzie problematyki osłony łuku, formułowanie rozwiązań możliwych do implementacji w rozwijanych koncepcjach sterowania systemów spawalniczych. 

Concepts of control in the contemporary welding systems 

The work presents one of the vital development trends as regards control and mechanization, which is based on traditional welding techniques. This work is a contribution to the discussion on the state and perspectives of the welding technology advancement. The contemporary development trends in mechanization transform this branch of welding engineering into something new, which is conventionally called welding systems. In a popular scientific style, the work describes such con- cepts of welding systems control as: synergetic control, compact welders operation systems, complete automation and optimization of a welding system concepts. Formulating of solutions feasible to implement in the developed concepts of welding systems control are presented on the example of arc shield issue. Słowa kluczowe


sterowanie; automatyzacja spawania; mechanizacja spawania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Szczok E.: Badania procesów spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie mieszanek gazowych. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 2/1996.

Przegląd Spawalnictwa (XL) nr 2/1988.

Szefner Z.: Strategie rozwoju sterowania urządzeń i systemów spawalniczych. Problemy Eksploatacji, nr 2/2004, ITE, Radom, 2004.

Szefner Z.: Stan oraz perspektywy rozwoju badań nieniszczących w kwalifikacji złączy spawanych na podstawie materiałów 15. WCNDT. Materiały VI Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej nt. „Jakość w spawalnictwie”, Międzyzdroje, 8–10 maj, 2001.

Kensik R., Plewniak J., Krawczyk R., Świentek A.: Synergiczne sterowanie w procesach MIG/MAG. Przegląd Spawalnictwa (LXIX) nr 2/ 1997.

Dobaj E.: Maszyny i urządzenia spawalnicze. WNT, Warszawa, 1998.

Kensik R.: Systematyka urządzeń do spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów ochronnych. II Szczecińska Konferencja Spawalnicza pt. „Nowoczesne wyposażenie stanowisk przy wytwarzaniu i remontach konstrukcji metalowych”, Szczecin, 1996.

Szefner Z.: Koncepcja systemu sterowania spawarki kompaktowej 400 SEM firmy ELEKTRA BACKUM. Przegląd Spawalnictwa (LXIX) nr 6/1997.

Szefner Z.: Controlling protective gas consumption in „Total Automation in Joining” concept. Proceedings of the International Conference on the Joining of Materials JOM-7, Helsingor, Denmark, May 31–June 2, 1995.

Ithurralde G., Simonet D., Choffy J-P., Bernard L.: NDT Approach and multisensors tools for the Inspection of aeronautic Welds. 15-th Word Conference on Non-Destructive Testing, Rome, Italy, 15–21 October, 2000, CD-fileidn287.htm.

Michalewicz Z., Fogel D., B.: Jak to rozwiązać czyli nowoczesna heurystyka, WNT, Warszawa, 2006.

Chromiec J., Strumieczna E.: Sztuczna inteligencja. Metody konstrukcji i analizy systemów eksperckich, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLZ, Warszawa, 1994.

Nafaâ N., Redouante D., Amar B.: Weld Defect Extraction

and Classification in Radiographic Testing Based Artificial Neural Networks, 15-th Word Conference on Non-Destructive Testing, Rome, Italy, 15–21 October, 2000, CD-fileidn575.htm.

Luksa K.: Wykrywanie braku osłony gazowej łuku w metodzie GMA na podstawie wyników monitorowania procesu spawania, Przegląd Spawalnictwa, nr 4/2002.

Szefner Z.: Automatyzacja procesów spawalniczych. Koncepcja zupełnej automatyzacji na przykładzie problemu gazu ochronnego. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 5/1995.

Szefner Z.: Podstawowe definicje problemu kształtowania osłony łuku podczas spawania łukiem osłoniętym. Archiwum Technologii Budowy Maszyn, z. 8, PAN, 1990.

Szefner Z., Nowacki J.: Wybrane aspekty strefy wrażliwej złącza spawanego. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji,

z. 22 nr 1, Poznań, 2002.

Szefner Z.: Temperatura wrażliwości materiału rodzimego

– jako parametr technologii spawania. Przegląd Spawalnictwa, nr 4/2004.

Kaihara S., Kouketsu M. i in.: Development of In-Process Assurance Welding System, Journal of Ship Production, z. 9, nr 2, May, 1993.

Szefner Z.: Mathematical model of gas shield in Heliarc inert gaz shielded welding. Part 2. Adequacy of the Shield Model. The International Journal for the Joining of Materials 4(3) September, 1992.

Pilarczyk J.: Spawalnictwo w trzecim tysiącleciu. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 5/1999.

Paton B., E.: Problemy spawalnictwa na przełomie wieków. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, nr 5/1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v79i2-3.331

Refbacks

  • There are currently no refbacks.