Technologia spawania w warunkach montażowych rurociągów ze stali L415MB metodą kombinowaną 141

Tadeusz Furmański, Edmund Tasak

Abstrakt


W pracy przedstawiono wyniki badań własności i struktury połączeń rurowych wykonanych metodą kombinowaną GTAW i FCA, w warunkach montażowych. Pozytywne wyniki badań pozwoliły opracować instrukcję WPS. Technologia spawania wg tej instrukcji została wielokrotnie sprawdzona w warunkach budowy rurociągów gazowych. Otrzymane złącza spełniały kryteria akceptacji i miały wszystkie wymagane własności. 

Technology of welding under installation conditions of L415MB steel pipelines by combined process 

The research results of properties and structure of pipe connections under the conditions during installation carried out by GTAW and FCA combined processes were presented in the paper. Positive research results made it possible to draw up the WPS specification. The technology of welding applied according to this specification was repeatedly checked under installation conditions of gas pipelines. The resulted joints satisfied the criteria for acceptance, and they were characterised by all required properties. 
Słowa kluczowe


TIG; technologia spawania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Tasak E.: Metalurgia spawania, w druku Wydawnictwo AGH.

Węgrzyn J.: Fizyka i metalurgia spawania, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1990.

Tasak E.: Spawalność stali, Fobit Kraków 2002.

Tasak E., Ziewiec A.: Struktury złącz spawanych stali niskowęglowych i niskostopowych, Przegląd Spawalnictwa (w druku).
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v79i1.328

Refbacks

  • There are currently no refbacks.