Mikrostruktura i właściwości warstw nadtapianych wiązką elektronową

Jerzy Nowacki, Krzysztof Pietrzak

Abstrakt


W artykule przedstawiono analizę mikrostruktury i mikrotwardości przetopień wykonanych na próbkach ze stali austenitycznych. W pierwszej fazie badań skąd określono przewidywane struktury oraz morfologii przetopień. następnie przystąpiono do badań metalograficznych makro- i mikroskopowych. Ujawnione struktury zostały szczegółowo opisane i przedstawione na mikrofotografiach. Wyniki pomiaru mikrotwardości (HV1) przedstawiono na wykresach. We wnioskach zawarto porównanie przewidywanych i uzyskanych struktur oraz składu przetopień. Dokonano również zestawienia i analizy statystycznej wyników pomiarów mikrotwardości. 

Microstructure and properties of electron beam melted layers 

The article presents analyze the microstructure and microhardness of the fusions performed on samples made of austenitic steel. In the first phase of the studies there was determined the expected structure and morphology of the fusions. next the metallographic examinations of macro- and microscopic were proceeded. The obtained structures were described in detail and presented to photomicrographs. The results received in microhardness tests (HV1) were presented in the microhardness decomposition graphs. The conclusions comparison of the predicted and the obtained structures and morphology of the fusions. There was also made a combination and statistical analysis of microhardness test results. 
Słowa kluczowe


wiązka elektronów, electron beam; napawanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


www.isf.RWTH-Aachen.de/index.php?id=18

Barwicz W.: Wiązka elektronowa w przemyśle, WNT,Warszawa, 1989.

Dilthey U.: Postęp w technologii spawania elektronowego i spawania laserowego, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 05/2005.

Philips A., nowak m., nowak m.: Spawanie elektronowe w ciśnieniu zredukowanym – innowacyjna metoda spawania słupów elektrowni wiatrowych, Przegląd Spawalnictwa 12/2009.

Tasak E.: metalurgia spawania, Wydawnictwo JAK, Andrzej Choczewski, Kraków, 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i11.315

Refbacks

  • There are currently no refbacks.