Wybrane aspekty badania kół zębatych metodą prądów wirowych

Tomasz Babul, Sylwester Jończyk

Abstrakt


IMP prowadzi od wielu lat prace z zakresu strukturoskopii, defektoskopii i oznaczania naprężeń. W artykule przedstawiono analizę wyników badań kół zębatych metodą prądów wirowych z uwzględnieniem głębokości wnikania. Celem pracy było przede wszystkim sprawdzenie wykrywalności pęknięć i możliwości oceny stanu naprężeń w wieńcach kół zębatych po procesie hartowania indukcyjnego. Pomiary wykonywano miernikiem Wirotest 302 oraz sondami specjalistycznymi opracowanymi w IMP do badań kół zębatych. Pomiary wykonywano na kołach ze sztucznymi nacięciami i bez nacięć. 

Some aspects of application eddy current method for the gear wheels control  

Abstract

For many years IMP has been conducting works in the field of structuroscopy, defectoscopy and stress indi- cation. This paper presents the results of the examination of gear wheels using the eddy current method. The purpose of these works was to develop a method of detecting cracks and imperfections of the structure and stresses. measurements were carried out with the Wirotest 302 measure and specialized probes with different frequency (and different depth of penetration) developed in ImP for examination of gear wheels. The gear wheels with and without artificial defects were used. Słowa kluczowe


NDT; prądy wirowe; eddy current

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dybiec C., nakonieczny A., Włodarczyk S.: Praktyczne zastosowanie metody prądów wirowych do pomiaru wielkości i kierunku naprężeń. mat. 32 KKBn międzyzdroje 2003.

Babul T., Jończyk S., Samborski T., Włodarczyk S.: Zastosowanie Wirotestów do kontroli kół zębatych. mat. 40 KKBn. Warszawa 2011.

Zaborowski T.: Zjawiska fizyczne wpływające na naprężenia własne w technologicznej warstwie wierzchniej. mat. Konf.: Warstwa wierzchnia technologicznie kształtowana, Gorzów Wlkp – Warszawa 2011, s. 204.

Heptner H., Stroppe H.: magnetyczne i indukcyjne badania metali. Wyd. Śląsk 1972 r. s. 190-191.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i13.303

Refbacks

  • There are currently no refbacks.