Metody poprawy właściwości eksploatacyjnych złączy spawanych

Krzysztof Kudła, Kwiryn Wojsyk

Abstrakt


W pracy przedstawiono potencjalne ograniczenia stosowania materiałów na instalacje energetyczne. Zawarto zestawienie możliwych konstrukcyjnych i technologicznych zabiegów okołospawalniczych mogących poprawić właściwości złączy spawanych. Wskazano, że jest to szczególnie ważne w nowoczesnych materiałach konstrukcyjnych, do których należą stopy o wysokiej zawartości niklu i stale energetyczne. Wymieniono też przyczyny, dla których stosowanie tych zabiegów może być konieczne. 

Methods for improvement of weld joints operational properties 

Abstract

The paper presents a number of potential limitations in the application of materials for power facilities. The list of possible structural and technological operations related to welding processes is presented. These operations can improve different properties of weld joints. It is shown that the operations are particularly important in case of modern structural materials that include nickel rich alloys and steels for power engineering. The reasons that make the application of these operations necessary are also pre- sented. 
Słowa kluczowe


złącza spawane; welded joints;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Golański G., Kępa J.: Nowoczesne stale dla energetyki. Charakterystyka. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2011.

Hernas A., Wala T., Staszewski M.: Charakterystyka i dobór stali na przegrzewacze w nadkrytycznych parametrach pracy. Inżynieria Materiałowa 3/2009, s. 143.

Czerniak R.: Technologiczne metody podwyższania właściwości mechanicznych spoin i zgrzein. Praca inżynierska 02.02.2012. Promotor dr inż. Kwiryn Wojsyk.

Kudła K., Wojsyk K.: Łączne i nośne funkcje spoin w nowo- czesnych konstrukcjach spawanych. Spajanie 3(9)-4(10). 2010, s. 26.

Brózda J.: Seminarium dotyczące stali dla nowoczesnych wysokowydajnych elektrowni i materiałów dodatkowych do ich spawania. Rudy Raciborskie 15.01.2009. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 2/2009, s. 12-15.

Zasuń R.: Pech energetyki: kocioł pęka, woda sika. Gazeta

Wyborcza 23.09.2011, s. 26.

Szczepańska M.: EDF nie boi się pękającej stali. Rzeczpospolita 09.12.2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i5.300

Refbacks

  • There are currently no refbacks.