Dobór technologicznych parametrów napawania metodą MAG

Jerzy Haduch

Abstrakt


W artykule przedstawiono wpływ zmiany parametrów technologicznych na geometrię ściegu. Mając ułożony ścieg i korzystając z opracowanych wykresów, można podjąć decyzję, jaką strategię zmian parametrów należy przyjąć. W ten sposób można w krótkim czasie ustalić geometrię ściegów o pożądanych wymiarach. 

Technological parameters of surfacing by MAG welding

Abstract

In the paper was presented influence of the change of technological parameters on the geometry of the joint. Having an arranged stitch using graphs drawn up it is possible to make a decision with which one should adopt the strategy of changes of parameters. In this way it is possible quickly to establish the geometry of joint about desirable dimensions. Słowa kluczowe


MAG; parametry spawania; napawanie MAG

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czuchryj J.: Badania złączy spawanych wg norm europejskich, Biuro Gamma, Warszawa 2004.

Ferenc K., Ferenc J.: Konstrukcje spawane – połączenia, WNT, Warszawa 2003.

Pilarczyk J.: Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, WNT, Warszawa 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v84i6.292

Refbacks

  • There are currently no refbacks.