Badania stabilności układu łuk – urządzenie zasilające w warunkach symulowanych zakłóceń procesu spawania metodą MAG

Paweł Cegielski, Krzysztof Skrzyniecki, Andrzej Kolasa, Paweł Kołodziejczak

Abstrakt


Zjawiska fizyczne zachodzące w łuku podczas spawania różnymi odmianami metody MAG oraz MIG zależą zarówno od warunków spawania, jak i parametrów elektrycznych układu źródło zasilania – łuk. W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności układu łuk – urządzenie zasilające prowadzonych w warunkach kontrolowanych, sztucznie wywoływanych zakłóceń procesu spawania, podobnych do tych, jakie mogą wystąpić w rzeczywistych warunkach spawania. W badaniach wykorzystano zaawansowane rejestracje obrazu sposobów przechodzenia metalu w przestrzeni łukowej z końca topiącego się drutu elektrodowego do jeziorka ciekłego metalu, filmowanego szybkorejestrującą kamerą, zsynchronizowane z przebiegami prądu i napięcia w obwodzie spawania. Przedstawiono również najważniejsze założenia techniczne tej metody rejestracji oraz wstępne analizy otrzymanych wyników badań. 


Słowa kluczowe


łuk elektryczny; MAG; symulacje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Carrer A.: Dynamic behavior of DC arc welding generators for arc welding. IIW Doc. 11-31-58.

Cegielski P., Kolasa A., Skrzyniecki K., Kołodziejczak P.: Komputerowy system do badań właściwości statycznych i dynamicznych źródeł energii elektrycznej do spawania łukowego. Przegląd Spawalnictwa 1/2012, s. 3-9.

Cegielski P., Kolasa A.: Komputerowy system do badań właściwości statycznych i dynamicznych spawalniczych źródeł energii elektrycznej. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika, z. 215, Warszawa 2006, s. 135-149.

Kolasa A.: Właściwości dynamiczne źródeł energii elektrycznej do spawania łukowego oraz kryteria ich oceny. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika, z. 135, Warszawa 1990.

Projekt badawczy własny Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N503 206339 pt. Badanie zależności pomiędzy zjawiskami zachodzącymi w łuku spawalniczym w różnych odmianach metody MAG a parametrami elektrycznymi układu łuk – urządzenie spawalnicze. Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa.

Skrzyniecki K., Cegielski P., Kolasa A., Kołodziejczak P.: Charakterystyki statyczne nowoczesnych urządzeń do spawania łukowego. Przegląd Spawalnictwa 1/2013.

Skrzyniecki K., Kolasa A., Cegielski P.: Badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych układu źródło zasilania – łuk. Przegląd Spawalnictwa 6/2011, s. 33-36.

Skrzyniecki K., Krajewski A., Cegielski P., Hudycz M., Kolasa A.: Zastosowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych do badania urządzeń i procesów spawalniczych. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika, z. 229, Warszawa 2009, s. 115-124.

Węglowski M., Kolasa A., Cegielski P.: Badania właściwości technologicznych spawalniczych zasilaczy inwertorowych. Przegląd Spawalnictwa 9-10/2006, s. 52-55.

Węglowski M., Kolasa A., Cegielski P.: Ocena stabilności procesu

ręcznego spawania łukowego elektrodami otulonymi. Przegląd Spawalnictwa 1/2006, s. 4-8.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i4.263

Refbacks

  • There are currently no refbacks.