Analiza przyczyn niskiej trwałości złącza spawanego wału inspektomatu

Krzysztof Dutka, Jan Stabryła

Abstrakt


W artykule przedstawiono analizę zastosowanego sposobu modernizacji wykonania wałka inspektomatu, który uległ szybkiemu zużyciu. Modernizacja polegała na zastąpieniu połączenia skręcanego połączeniem spawanym. Miejsce i sposób wykonania spoiny łączącej końcówkę wałka z rurą spowodowały podhartowanie strefy wpływu ciepła (SWC) sięgające w obszar karbu geometrycznego związanego ze stopniem wałka. Podhartowanie było bezpośrednią przyczyną powstania licznych ognisk pękania zmęczeniowego, które doprowadziło do zniszczenia po rocznej eksploatacji. 

The causes analysis of short life of the shaft in the car-wheel balancing device 

Abstract

This paper presents an analysis of the method used for regeneration of the shaft in carwheel balancing device which has rapid wear in the short period of time. Modernization contained the screw connection replacement by welded joint. The weld placement and heat input caused local hardening of heat affected zone (HAZ) and the area of geometrical notch effect from diameter change in the shaft. Local hardening caused directly by numerous fatigue cracks, which propagation resulted damage after one year use. 
Słowa kluczowe


pękanie; złącza spawane; analiza pęknięć

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ferenc K.: Spawalnictwo. WNT, Warszawa 2007.

Tasak E., Ziewiec A.: Spawalność stali T1. Wyd. JAK Kraków

Tasak E.: Metalurgia spawania. Wyd. JAK Kraków 2008.

PN-ENISO15614-1.Specyfikacjaikwalifikowanietechnologii

spawania metali. Badanie technologii spawania.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i6.242

Refbacks

  • There are currently no refbacks.