Wpływ mechanizacji spawania złączy rurowych metodą FCAW (136) na właściwości procesu

Konrad Wojnarowski, Tomasz Chmielewski, Dariusz Golański, Marek Węglowski

Abstrakt


W artykule porównano warunki oraz efekty ręcznego i automatycznego spawania złączy doczołowych na rurociągach przesyłowych z użyciem metody 136, to jest spawania w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem topnikowym. Artykuł jest efektem wieloletniej współpracy firmy JT Sp. z o.o. z Warszawy, która zajmuję się budownictwem gazociągów oraz instalacji gazowych z Zakładem Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej. W artykule zaprezentowano i przedyskutowano rezultaty wykonywania wypełnienia oraz lica spoin czołowych rur na przykładzie grupy liniowej spawaczy pracującej przy realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia. Porównania dokonano w kontekście warunków i parametrów spawania oraz czasu wykonywania spoin. 

Influence of mechanization on the properties of the pipelines 136 welding process 

Abstract

The article compares the conditions and the obtained effects of manual and automatic welding of butt joints on transmission pipelines using the method 136 in gasshielded with flux cored wire (Flux Cored Arc Welding). The article is a effect of many years of collaboration be- tween JT Sp. z o. o. from Warsaw (which builds gas pipelines and other gas installations) with the Department of Welding Engineering of Warsaw University of Technology. The article presented and discussed the results of the experience of filling of throat of weld and welding of face of weld on the example of the linear group working on the implementation of high-pressure pipeline. The comparison was made in the context of terms and welding parameters and manufacture time of the welds. 
Słowa kluczowe


FCAW; spawanie ręczne i automatyczne; wydajność spawania; manual and automatic welding; efficiency of welding

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


T. Chmielewski, M. Węglowski, K. Kudła „Spawanie w pozycji PF metodą MMA z wykorzystaniem nowej funkcji UP w zasilaczach inwertorowych zbudowanych w technice MICOR” Przegląd Spawalnictwa, Vol. 86, Nr. 9, s. 45-49, 2014.

M. Węglowski, T. Chmielewski, K. Kudła „Ocena wydajności spawania niskoenergetycznego procesu SpeedRoot w pozycji PG ”Przegląd Spawalnictwa, Vol. 83, Nr. 12, s. 26-30, 2011.

B. Pawłowski, J. Krawczyk, P. Bała, S. Parzych, M. Paćko „Jakość złączy spawanych rurociągu wody chłodzącej wykonanego ze stali austenitycznej X6CrNiTi18-10” Przegląd Spawalnictwa, Vol. 82, Nr. 4, s. 4-7, 2010.

R. Krawczyk, J. Plewniak, K. Sujewicz „Spawanie metodą MAG grubościennych rurociągów energetycznych ze stali 13HMF – optymalizacja warunków procesu” Przegląd Spawalnictwa, Vol. 78, Nr. 7-10, 2006.

K. Y. Lee, K. Sadurski „Budowa rurociągów przesyłowych oraz możliwości zastosowanianowych kryteriów oceny jakości spoin obwodowych” Przegląd Spawalnictwa, Vol. 81, Nr. 6, s. 6-9, 2009.

T. Chmielewski „Projektowanie procesów technologicznych – Spawalnictwo” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2013.

T Chmielewski, M Węglowski „Analiza rynku spawalniczego w Polsce pod względem sprzedaży urządzeń oraz materiałów spawalniczych” Przegląd Spawalnictwa vol. 82, nr 6, s. 28-31, 2010.

T. Sałaciński „SPC statystyczne sterowanie procesami produkcji”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009.

T. Sałaciński, W. Sosnowski “System nadzorowania jakości procesów spawalniczych zgodny z wymaganiami ISO 3834 w oparciu o standardy ISO 9001–część 1”, Przegląd Spawalnictwa, Vol. 87, nr 4, s. 10-13, 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i5.240

Refbacks

  • There are currently no refbacks.