Porównanie klasycznych mieszanek gazowych do spawania GMAW z mieszankami o niższej zawartości CO2 w argonie ze szczególnym uwzględnieniem wtopienia

Miroslav Mucha, Jozef Iskierka, Milan Uban, Gabriel Peller

Abstrakt


Głównym założeniem poniższej analizy jest wskazanie na głębokość wtopienia przy spawaniu metodą MAG oraz zastosowaniu spawalniczej mieszanki osłonowej o obniżonej zawartości CO2 w argonie. Prezentowane wyniki przedstawiają różnice w głębokości wtopienia, w wyglądzie lica spoiny oraz ocenie spawalności dla gazów 8%CO2 i 18%CO2 w argonie. Testy zostały przeprowadzone w 3 różnych zakładach produkcyjnych. Personel spawalniczy wykorzystał i zastosował własne metody porównawcze. Ważnym, zewnętrznym czynnikiem wpływającym na potrzebę wykonania prób dla Klientów, była poprawa jakości wykonywanych złączy spawanych. 

Comparison of standard gas mixtures for GMAW welding
with lower CO2 mixtures in argon special consideration on penetration 

Abstract

Main issue in the lecture is weld penetration by GMAW using lower contant CO2 in Ar shielding atmosphere. There are introduced results from, penetration tests, weld surface and weldability evaluation, using 8%CO2 in Ar gas and 18%CO2 in Ar gas. Tests were performed in 3 different companies. Welding staff used their own test methods and criteria for evaluation. To do these tests was external customer request to increase weld surface quality. 
Słowa kluczowe


złącza spawane; wtopienie; gazy osłonowe; welded joint; fusion penetration; shielding gas

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ondrejcek P.: Zváranie ocelí v ochrane plynov taviacou saelektródou. [tłum. Spawanie stali w ochronnej atmosferze gazów elektrodami otulonymi ETERNA Press: Bratislava 2003.

Revel O. a kol.: Interná správa [tłum. Raport.wewnętrzny] AL: Study of the metal transfer in welding arc. No 1267.

Revel O., Mucha M.: Podiel oxidačných prvkov v argónovej atmosfére versus charakter prenosu kovu pri MAG zváraní nelegovaných ocelí. Prednáška: Zváranie 2010 [tłum. Udział. elementów utleniających w atmosferze argonu i charakter przenoszenia metalu podczas spawania MAG stali niestopowych Wykład:.Spawanie 2010], Tatranská Lomnica.

Iskierka J.: Interná správa ZŤS Námestovo [tłum. Raport wewnętrzny], 2010

Urban M., Slaby P.: Interná správa [tłum. Raport.wewnętrzny] PELLENC Nové Meston.V., 2013.

Peller G.: Porovnanie ochranných plynov na zváranie MAG. Interná technická správa [tłum. Porównanie. gazów. ochronnych. do. spawania. MAG .. Wewnętrzny. raport. techniczny], STA- KOTRA Manufacturing, Piešťany, 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i5.221

Refbacks

  • There are currently no refbacks.