Technologie laserowe spawania, wytwarzania i obróbki cieplnej warstw wierzchnich

Main Article Content

Aleksander Borek
Andrzej Klimpel
Ryszard Grzelka
Sebastian Mucha
Bartłomiej Ścibisz

Abstract

W artykule opisano wyniki badań prowadzonych w firmie LaserTec nad opracowaniem przemysłowych warunków technologicznych spawania laserowego techniką z oczkiem spoiny oraz spawania hybrydowego laser + GMA wybranych złączy konstrukcji stalowych, napawania dużych powierzchni ekranów instalacji kotłowych, narzędzi górniczych oraz napawania regeneracyjnego krawędzi łopatek turbin, a także obróbki cieplnej warstw wierzchnich części ze stali narzędziowych. Laser welding, cladding and heat treatment technologies AbstractThe article presents research results performed in company LaserTec. The studies were taken to elaborate indus- trial technological conditions of laser keyhole welding and laser hybrid welding laser + GMA of selected constructional steel joints, large area cladding of boiler elements, mining tools and regeneration cladding of turbine blades edges, as well as thermal treatment of surface layers of parts made of tool steel. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Borek, A. Klimpel, R. Grzelka, S. Mucha, and B. Ścibisz, “Technologie laserowe spawania, wytwarzania i obróbki cieplnej warstw wierzchnich”, WeldTechRev, vol. 85, no. 10, Oct. 2013.
Section
Articles

References

Bernstain J.: Albert Einstein i granice fizyki. Świat Książki, Warszawa 2008.

Maiman T.H.: Stimulated Optical Radiation in Ruby. Nature, 1960, 187 (4736), 493- 494.

Houldcroft P.: Gas-jet laser cutting. British Welding Journal, August 1967, s. 443.

Klimpel A.: Technologie laserowe. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2012.

Nowacki J.: Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną. WNT, Warszawa 2005.

Materiały badawcze firmy LaserTec www.lasertec.pl.