Naturalne zużycie korpusu uchwytu spawalniczego stosowanego w metodzie 135 Analiza przyczyn i skutki; A natural usage of a body of a welding holder used in 135 method An analysis of causes and results

Jacek Słania, Paweł Wilk

Abstrakt


Streszczenie

W artykule przedstawiono zależność pomiędzy dyszą gazową, a korpusem uchwytu spawalniczego stosowanego w metodzie MAG. Omówiono problemy, które pojawiają się podczas usuwania odprysków z końcówki dyszy. Nieodpowiednie jej dopasowanie, pojawianie się nieszczelności (straty mieszanki gazowej) czy w konsekwencji powstawanie niezgodności spawalniczych w spoinie to najważniejsze z nich. Przeprowadzono i opisano badania mające na celu ukazanie przyczyn i skutków takiego stanu rzeczy wraz z określeniem, ubytków w skali dwóch miesięcy. 

Abstract

In the above article a relationship between a gas nozzle, and a body of a welding holder used in the MAG method is presented. The problems which occur during a removal of chips from the end of the nozzle are described. The key problems are as follows: improper adjustment of the nozzle, appearance of a leakage (loss of a gase- ous mixture) or an occurrence of welding discrepancies in the welds. Tests were made and described to show the causes and results of the above problems with an assessment of the losses within two months. Słowa kluczowe


spawanie; uchwyt spawalniczy; osłona gazowa; trwałość urządzeń; welding; welding holder; gas shroud

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


J. Czuchryj, H. Papkala, A. Winiowski "Niezgodności w złączach spajanych" Instytut spawalnictwa, Gliwice, 2005 r.

K. Ferenc, J. Ferenc "Spawalnicze gazy osłonowe" Wydawnictwa

Naukowo–Techniczne, Warszawa, 2005 r.

M. Blicharski "Inżynieria powierzchni" Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009 r.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v86i12.18

Refbacks

  • There are currently no refbacks.