Badania nieniszczące w diagnostyce technicznej

Marta Wojas

Abstrakt


Artykuł dotyczy wykorzystania tzw. technik przesiewowych (screening techniques) w diagnostyce eksploatowanych urządzeń technicznych, zastosowanych głównie do wykrywania korozji/erozji w rurach i zbiornikach. W artykule przedstawiono wybrane techniki, ich możliwości i ograniczenia, a także korzyści z ich stosowania. Jednak celem artykułu nie jest szczegółowa prezentacja takich technik, lecz metodologia postępowania, gdy chcemy je wykorzystywać w programach nadzorowania urządzeń technicznych. Istotne jest, jak wybrać odpowiednią technikę do określonego zastosowania na podstawie wiedzy o tym, co chcemy wykryć i co dana technika „może wykryć” oraz jaki jest stopień zaufania w przypadku, gdy nie zostały wykryte żadne defekty. 

Non-destructive testing in technical diagnostic 

Abstract

The paper describes the application of non-destructive testing in the diagnostic of operating technical equipment with particular emphasis on the so-called screening techniques, used primarily for the detection of corrosion/erosion in pipes and tanks. This paper presents some techniques and their capabilities and limitations, and benefits from their use. However, the objective of the paper is the methodology to use them in monitoring program of the operating equipment but not presentation of such techniques with the details. It is important to choose the appropriate technique for a specific application based on the knowledge about the expected defect and what is the level of trust in case you do not get any defects. 
Słowa kluczowe


diagnostyka techniczna; NDT; badania nieniszczące

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hardie F.: Evaluation of the effectiveness of non-destructive testing screening methods for inservice inspection, Doosan Babcock Energy Limited, 2009.

Reliability assessment for containers of hazardous material RACH, Prepared by Technical Software Consultants Limited, Offshore Technology Report 2000/095.

Lorenz M., Lewandowski S.: Ultrasonic Multi-Skip Inspection at Clamped Saddle Supports, 18th World Conference on non- destructive Testing, 16-20 April 2012, Durban, South Africa.

Kocak M.: Fitnet Final eEchnical Report, GKSS Research Center, Institute for Materials Research, Germany, nov.2006

Wojas M.: Diagnostyka a bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych, 42 KKBn, 15-17.10.2013, Kołobrzeg.

Wojas M.: Wady wyrobów wykrywane metodami nieniszczącymi. Cz.2 Wady eksploatacyjne; Biuro Gamma, Warszawa, 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i12.173

Refbacks

  • There are currently no refbacks.