Wiarygodność wyniku badania 􏰲- walidacja zmechanizowanego badania ultradźwiękowego złączy spawanych

Marek Śliwowski

Abstrakt


W artykule przedstawiono pewne rozwiązania aplikacyjne TOFD przy badaniach zmechanizowanych ultradźwiękową techniką TOFD+PE obwodowych doczołowych złączy spawanych na rurociągach w zakresie średnic Dn 300÷800 mm oraz zakresie grubości 6÷20 mm. Jako podstawowe zalety cyfrowego skanowania techniką TOFD oraz echa PE należy wymienić pełne zobrazowanie stanu złącza w przekroju podłużnym wzdłuż głębokości, co stanowi komplementarną informację do wyników badania radiograficznego oraz podwyższoną wiarygodność wyników – wynikającą z mechanizacji skanowania i zastosowania techniki wielu głowic pracujących w różnych modach do potwierdzania wskazań w tych samych obszarach. Przedstawiono weryfikację nastaw systemu do cią- głej pracy w układzie zmechanizowanym na próbkach odniesienia (zakres i czułość badania). W szczególności zwrócono uwagę na badania walidacyjne wyników uzyskiwanych techniką TOFD+PE w oparciu o wyniki badania radiograficznego lub ultradźwiękowego ręcznego. 

Reliability of testing result – validation of mechanized ultrasonic inspection of welded joints 

The paper presents application of TOFD technique in mechanized ultrasonic inspection of girth welds on pipe- lines in the range of diameter Dn 300 ÷ 800 mm and thick- ness 6 ÷ 20 mm.

The full image of weld status in cross-section along its depth can be listed as a good points of digital scanning using combined techniques: TOFD and Pulse Echo – PE. It constitutes complementary information to radiographic inspection and increased results reliability – resulting from mechanized scanning and multiprobe technique, which allowed to confirm the same indication by probes, working in different modes. It is presented verification of ultrasonic system settings on the specific reference blocks (range and sensitivity settings). The validation of TOFD + PE results in respect of results of radiography or manual ultrasonic be especially studied. Słowa kluczowe


UT; badania zmechanizowane; złącza spawane

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Śliwowski M.: Badanie złączy spawanych cienkich i grubych techniką ultradźwiękową TOFD, nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane 2010

PN-EN ISO 10863:2011: Badania nieniszczące złączy spa- wanych. Badania ultradźwiękowe – Zastosowanie techniki dyfrakcji fal ultradźwiękowych (TOFD) (oryg.)

PN-EN ISO 17640:2011: Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe – techniki, poziomy badania oraz ocena
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i12.169

Refbacks

  • There are currently no refbacks.