Wykorzystanie badań ultradźwiękowych do diagnozy nawierzchni asfaltowej

Romuald Sztukiewicz

Abstrakt


W artykule przedstawiono dotychczasowe wyniki badań ultradźwiękowych wykorzystane do diagnozy warstwy wierzchniej nawierzchni asfaltowej. Zdobyte doświadczenia w badaniach próbek i modeli nawierzchni wykonanych z betonu asfaltowego dały możliwość prowadzenia badań metodami ultradźwiękowymi in situ. Badania ultradźwiękowe były wykonane na drogowym odcinku doświadczalnym w Poznaniu. Po opisaniu budowy warstwy wierzchniej autor artykułu wykazał, że zmiany zachodzące w niej są zmianami pierwotnymi, a zmianami wtórnymi są zmiany powierzchni geometrycznej warstwy wierzchniej. Potrzebne są zatem urządzenia ultradźwiękowe do badań ciągłych nawierzchni drogowych, rejestrujące zmiany pier- wotne zachodzące w strefie warstwy wierzchniej. 

Use of ultrasonic testing for diagnosis asphalt pavement 

Abstract

The paper describes the current results of ultrasound used to diagnose the surface layer of asphalt. The experience gained in the research specimens and models of surfaces made of asphalt concrete allowed the opportunity to conduct research ultrasonic methods “in situ”. Ultrasonic testing was performed on the experimental road section in. After describing the construction of the surface layer of the paper the author showed that the changes in the area of the surface layer are changes in primary and secondary changes are changes in the surface geometry of the surface layer. We need, therefore, ultrasound devices for testing continuous recording paving the primary changes are occurring in the surface layer. 
Słowa kluczowe


UT; badania ultradźwiękowe; powierzchnia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Sztukiewicz R.: Diagnostyka warstwy wierzchniej podatnej nawierzchni drogowej, Drogownictwo, 1991, nr 7-8, s.113-115.

Sztukiewicz R.: Metoda ultradźwiękowa badania betonu asfaltowego, część I - Badania próbek, Drogownictwo, nr 3, 1987,

s.65-68.

Sztukiewicz R.: Metody ultradźwiękowe badania betonu asfaltowego, część II - Badania modelu nawierzchni, Drogownictwo, nr 4-5, 1987, s.93-95.

Sztukiewicz R.: Metoda ultradźwiękowa badania betonu asfaltowego, część III - Badania nawierzchni, Drogownictwo, nr 7,

, s.146-150.

Sztukiewicz R.: Application of Ultrasonic Methods in Asphalt

Concrete Testing, Ultrasonics, vol.29, 1991,nr 1, s.5-12.

Sztukiewicz R.: Ultradźwiękowy opis i analiza stanu warstwy wierzchniej nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego, Rozprawy nr 270, Wyd. Polit. Pozn., Poznań, 1992, s.162.

Sztukiewicz R.: Testing Asphaltic Concrete with Ultrasonic Methods, 13th World Conference on non-Destructive Testing, Elsevier,vol.2, Sao Paulo, 1992, s.1107-1111

Sztukiewicz R.: Metoda ultradźwiękowa w ocenie stanu dróg, XXII Krajowa Konferencja Badań nieniszczących, Szczyrk, 1993, s.107-110.

Transversoprofilomètre à UltraSons (TUS), LCPC Francja, Profilograf ultradźwiękowy, Opracowanie DRO-KOnSULT Sp. z o.o.

Sztukiewicz R.: Ultrasonic Characteristics in the Description of the Surface Layer of a Flexible Pavement, Archives of Civil Engineering, vol. XLII, 1996, 1, s.105-124.

Sztukiewicz R.: Wykorzystanie charakterystyk ultradźwięko- wych do długotrwałych obserwacji nawierzchni z betonu asfaltowego, 25 Krajowa Konferencja Badań nieniszczących, Szczyrk 1996, s.131-136.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i12.168

Refbacks

  • There are currently no refbacks.