Analiza niejednorodnego rozkładu naprężeń ekwiwalentnych w spawanym złączu krzyżowym przy obciążeniach zmiennych

Main Article Content

Przemysław Stasiuk
Aleksander Karolczuk

Abstract

Streszczenie W pracy wyznaczono rozkład naprężeń ekwiwalentnych w połączeniu spawanym na podstawie rzeczywistego odwzorowania powierzchni złącza uzyskanego dzięki skanowaniu 3D. Do badań wybrano złącze krzyżowe oraz stal S355J2+N. Rzeczywiste próbki poddano próbom cyklicznego rozciągania-ściskania o zerowej wartości średniej siły wymuszającej. Uzyskane trwałości zmęczeniowe porównano z uzyskanymi metodą elementów skończonych rozkładami naprężeń ekwiwalentnych. AbstractThe article presents the distribution of equivalent stresses in the welded joint based on a real shape of a weld received from 3D scanning process. Cross-welded joint and S355J2+N steel were chosen. The specimens were experimentally tested under cyclic push-pull loading with a zero mean value of applied force. Fatigue lives were compared with a stress distribution calculated by finite element method. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
P. Stasiuk and A. Karolczuk, “Analiza niejednorodnego rozkładu naprężeń ekwiwalentnych w spawanym złączu krzyżowym przy obciążeniach zmiennych”, WeldTechRev, vol. 86, no. 12, Dec. 2015.
Section
Articles

References

T. Nykänen, G. Marquis, T. Björk "Fatigue analysis of non- load-carrying fillet welded cruciform joints" Engineering Fracture Mechanics, vol.74, s.399-415, 2007.

A. Karolczuk, Ł. Blacha "Porównanie energetycznego modelu wyznaczania trwałości zmęczeniowej złączy spawanych z zaleceniami międzynarodowymi" Przegląd Spawalnictwa vol.83, nr7, s.39-44, 2011.

J. Kozak, Z. Górski: Model niszczenia zmęczeniowego spawanego złączy prostopadłych płyt. Przegląd Spawalnictwa vol.83, nr4, s.49-53, 2011.

J. Kozak, K. Niklas "Określanie rozkładu odkształceń i naprężeń w złączach spawanych stalowych paneli typu sandwicz metodą MES"

A. Hobbacher: Recommendations for fatigue design of welded joint and components, IIW document IIW-1823-07 ex XIII-2151r4-07/XV-1254r4-07, 2008.

PN-EN ISO 5817:2014 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu I ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziom jakości według niezgodności spawalniczych. PKN, Warszawa 2014.

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczą- ce konstrukcji stalowych. PKN, Warszawa 2012.

P. Stasiuk, A. Karolczuk, W. Kuczko "Rozkład naprężeń w krzyżowym złączu spawanym z uwzględnieniem rzeczywistego kształtu spoiny" Przegląd Spawalnictwa vol.86, nr1, s.29-33, 2014.

T. Matake "An explanation on fatigue limit under combined stress" Bulletin of the The Japan Society of Mechanical Engineers vol.20, s.257–263, 1977.

Dang Van K "Macro-micro approach in high-cycle multi-axial fatigue, In Advances in Multiaxial Fatigue. (Edited by McDowell, D.L. and Ellis, R.) American Society for Testing and Materials STP 1191, s.120-130, 1993.

A. Karolczuk "Non-local area approach to fatigue life evaluation under combined reversed bending and torsion", International Journal of Fatigue, vol.30, s.1985-1996, 2008.

W. J. Stewart "Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation - The Mathematical Basis of Performance Modeling. Princeton University Press. 105, 2011.