Wpływ eksploatacji na wybrane właściwości mechaniczne stali X10CrMoVnB9-1 (P91)

Paweł Grzywna, Dominik Kukla

Abstrakt


Przedstawienie wyników badań stali P91 w stanie dostawy i po 80 000 h przepracowanych na rurociągu pary świeżej oraz wskazanie parametrów porównawczych stanowi treść niniejszego opracowania. W pracy przedstawione zostały wyniki badań składu chemicznego, mikrostruktury, statycznej próby rozciągania oraz charakterystyki Wöhlera. nawiązano też do wyników badań nieniszczących otrzymanych przy użyciu metody prądów wirowych umożliwiających ilościową ocenę stopnia degradacji zmęczeniowej stali P91. 

Influence of exploitation conditions on mechanical properties of X10crMoVnB9-1 (P91) steel 

abstract

Tests results of P91 steel taken from a scrap of a new pipeline and a pipeline after 80 000 h of its exploitation in real steam conditions were presented. Additionally, in the present paper comparative parameters were indicated. Chemical composition analysis, microstructural observations, static tensile tests were carried out; also Wöhler’s characteristics were outlined. Moreover, there were considered results of nondestructive methods such us eddy currents that allow quantitative assessment of fatigue damage evolution of P91 steel. 
Słowa kluczowe


właściwości mechaniczne; stal P91; eksploatacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kukla D., Grzywna P., Zagórski A. Ocena rozwoju degradacji zmęczeniowej stali P91 na podstawie zmian kąta fazowego sygnału prądowirowego, Przgląd Spawalnictwa, 13/ 2012.

Kukla D., Zagórski A., Grzywna P.:Ocena rozwoju procesów zmęczeniowych związanych z lokalnymi odkształceniami na przykładzie stali P91 dla energetyki, Energetyka, 08/2012.

Kowalewski Z., Kukla D., Grzywna P., Szymczak T.: Parametry uszkodzenia w procesie zmęczenia oraz ich miary, Energetyka 11/2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i12.150

Refbacks

  • There are currently no refbacks.