Wykrywanie niejednorodności materiału i lokalnych zmian mikrostruktury metodą prądów wirowych

Tomasz Babul, Sylwester Jończyk, Sylwia Włodarczyk, Tadeusz Samborski

Abstrakt


Celem badań było określenie możliwości wykrywania lokalnych różnic we właściwościach części wykonanych ze stali 40HnMA, spowodowanych obróbką cieplną, obróbką powierzchniową oraz miejscowymi przypaleniami szlifierskimi. Zmiany te mają istotny wpływ na trwałość wyrobów, zwłaszcza kół zębatych. Zastosowano układ pomiarowy nowej generacji: Wiro- test 302 oraz sondy o zróżnicowanej częstotliwości nominalnej od 250 kHz do 2 MHz. Dokonano oceny wpływu zmian strukturalnych, stanu powierzchni, a także obecności pęknięć na charakterystyki wiroprądowe. Badania potwierdziły także skuteczność wykrywania lokalnych zmian mikrostruktury spowodowanych przypaleniami szlifierskimi. Wyniki badań zweryfikowano przez pomiar mikrotwardości i chropowatości 

Detection of heterogeneity and local microstructure changes using eddy current method 

abstract

numerical simulations play an increasingly important role in nondestructive testing. They are widely used for the development of testing methods to confirm their ef- fectiveness. Their main purpose is to support the analysis and interpretation of the research results. The paper shows the possibilities of ultrasonic testing modeling on immersion testing of composite test piece example. In the component made of carbonepoxy composite, intentionally created defects are located. The defects were made by lamination of thin, flat, rectangular teflon inserts of known dimensions. The ultrasonic immersion tests of the component are compared with the results of simulations carried out for the created numerical model. The results showed the high value of the numerical simulation. Słowa kluczowe


prądy wirowe, badania nieniszczące, NDT

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babul T., Jończyk S.: Wybrane aspekty badania kół zębatych metodą prądów wirowych. Przegląd Spawalnictwa ,vol.LXXXIV, nr 13/12, s.12-15, 2012.

Babul T., Jończyk S., Samborski T., Włodarczyk S.: Zastosowanie Wirotestów do kontroli kół zębatych. Mat. 40 KKBn. Warszawa 2011.

Zaborowski T.: Zjawiska fizyczne wpływające na naprężenia własne w technologicznej warstwie wierzchniej. Mat. Konf. WW 11,Warszawa 2011 s. 204.

Dybiec M., Dybiec Cz., Włodarczyk S., Kozłowska A.: Control effects by shot peening with application of the eddy current method. 15th WCnDT, Roma 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i12.140

Refbacks

  • There are currently no refbacks.