100-lecie lampy rentgenowskiej

Grzegorz Jezierski

Abstrakt


W artykule przestawiono krótki zarys stosowania pierwszych lamp wyładowczych (zwanych też lampami jonowymi i/ lub lampami z zimną katodą) stosowanych do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego od momentu jego odkrycia w 1895 r. do 1913 r., kiedy to pojawiła się właściwa lampa rentgenowska. Lampa ta, zwana lampą próżniową z gorącą katodą, wykorzystująca dzięki zjawisku termoemisji efektywne, sterowalne źródło elektronów, otworzyła nową erę w praktyce radiologicznej zarówno medycznej, jak i przemysłowej. Twórcą tej lampy był amerykański wynalazca William D. Coolidge zwany popularnie ojcem lampy rentgenowskiej. 

100 Year of X-ray tube 

abstract

This article presents short outline of application of first discharge lamps (called also ion lamps or lamps with cold cathode), used to fabricating X ray radiation from the moment of its discovery in 1895 to 1913, when proper X-ray lamp appeared. This Lamp called vacuum lamp with hot cathode, due to phenomenon of thermo emission, taking advantage effective, steerable source of electrons, has opened new era in medical and also industrial radiology practice. The Author of this Lamp was American inventor William D. Coolidge called popularly the father of X-ray tube (lamp). 
Słowa kluczowe


lampa rentgenowska; NDT; X-ray tube

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jezierski Grzegorz : Lampy rentgenowskie wczoraj i dziś, materiały niepublikowane, 2013.

http://www.emory.edu/X-RAYS/century.htm

http://www.orau.org/ptp/collection/xraytubescoolidge/xraytubescoolidge.htm
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v85i12.139

Refbacks

  • There are currently no refbacks.