Historia czasopisma

Przegląd Spawalnictwa – miesięcznik naukowo-techniczny wydawany przez SIMP od 1928 r. pod piewotnym tytułem "Spawanie i Cięcie" Pierwszym redaktorem naczelnym pisma był prof. Zygmunt Dobrowolski - Politechnika Warszawska, kierował redakcją do 1952 r. z przerwą w czasie Drugiej Wojny Światowej. Następnie redakcją kierowali: inż. Stefan Mirowski (1953-1954); mgr inż. Edward A. Juffy (1955-1977); mgr inż. Stefan Katarzyński (1977-1978); mgr inż. Leszek Buczyński (1978-1990); Prof. Jan Pilarczyk - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (1990-2006); Prof. Jerzy Nowacki - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (2006-2014). Od roku 2014 funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Chmielewski - Politechnika Warszawska.