Zasady

Działy

Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 

Zasady recenzowania artykułów naukowych w miesięczniku naukowo-technicznym "Welding Technology Review"

1. Do każdego manuscryptu zgłoszonego przez autorów do opublikowania powoływanych jest dwóch recenzentów zgodnie z wymaganiami MNiSW "spoza jednostki" (tj. spoza Politechniki Warszawskiej jako głównego miejsca pracy Redaktora naczelnego oraz spoza Rady programowej czasopisma). 

2. W przypadku artykułu w języku kongresowym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (tzw. "double-blind review process"). 

4. Recenzja ma formę elektroniczną/pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji jego korekty lub odrzucenia.

5. Zasady kwalifikowania lub ewentualna decyzja o odrzucenia publikacji wraz z formularzem recenzji są przesyłane do autora.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane, ale czasopismo na koniec każdego roku podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów rocznika.


 

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Archiwizowanie

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More...